601-498-190

ryszka@solmur.pl

Strona główna / Oferta / Instalacje LED

Instalacje LED

Wizja coraz wy?szych rachunków za pr?d oraz sta?y re?im UE w zakresie zu?ywania energii elektrycznej wymusza szukania coraz bardziej oszcz?dnych rozwi?za?. Od wielu lat, bardzo du?ym zainteresowaniem cieszy si? wszechobecna technika LED (light- emitting diode) w instalacjach o?wietleniowych.

Firma SOLMUR oferuje wiele ciekawych i atrakcyjnych wizualnie rozwiaza? o?wietlenia, zarówno wewn?trz jak i na zewn?trz budynków. Dostepnych jest szereg elementów i podzespo?ów, które samodzielnie steruj? o?wietleniem, zgodnie z oczekiwaniami U?ytkowników.

Instalacje LEDInstalacje LEDInstalacje LEDInstalacje LED
© 2016 Solmur. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl