601-498-190

ryszka@solmur.pl

Strona główna / Oferta / Fotowoltaika Instalacje PV

Fotowoltaika Instalacje PV

Energia s?oneczna to sposób na mniejsze rachunki za pr?d oraz mozliwo?? zarabiania pieni?dzy.

Firma SOLMUR specjalizuje sie w ma?ych, nietypowych uk?adach fotowoltaicznych oraz oferuje instalacje w miejscach, nie maj?cych dost?pu do Sieci Energetycznej 230V. Wieloletnie do?wiadczenie uzyskane w dotychczasowych Instalacjach PV gwarantuje najlepsze rozwi?zania z wykorzystaniem sprawdzonych materia?ów i podzespo?ów ?wiatowych marek.  Szczególnym zainteresowaniem ciesz? si? ma?e instalacje dla domków nie pod?aczonych do sieci energetycznej, na potrzeby zasilania lodówek, sprz?tu RTV oraz oszcz?dnego o?wietlenia LED.

Obecnie stosowana elektronika oraz podzespo?y MPPT pozwalaj? uzyskiwa? satysfakcjonuj?ce ilo?ci energii elektrycznej, nawet przy znikomym promieniowaniu s?onecznym. W zale?no?ci  od istniej?cych warunków oraz zak?adanego zapotrzebowania energetycznego mo?na zaproponowa? najbardziej optymalne zestawy fotowoltaiczne.

Fotowoltaika Instalacje PVFotowoltaika Instalacje PV
© 2016 Solmur. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl